Obóz w Przesiece w Karkonoszach

W dniach 21-30 lipca 2023 r. członkowie Mazurskiego Klubu Aikido uczestniczyli w Obozie rekreacyjno-sportowym aikido w Przesiece w Karkonoszach w ramach dofinansowanego przez Miasto Ełk projektu „Trenujemy aikido 2023”

Dziękujemy organizatorom, uczestnikom, a nade wszystko grantodawcy.